dot
เราได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A กระทรวงการคลัง
dot
bulletเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม
bulletทำเนียบวิทยากร
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
ตารางการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมปี 2558
dot
bulletกำหนดการอบรม
bulletทำไมต้องใช้บริการของเรา
bulletแบบฟอร์มใบสมัคร
dot
แบบประเมินผลออนไลน์
dot
dot
วีดิโอตัวอย่างการอบรม
dot
bulletคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
bulletผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
bulletผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม
bulletอ.อุไรวรรณ อยู่ชา
dot
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletตัวอย่างการอบรม
ศูนย์อบรมสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์

ลำดับ จังหวัด ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง ชื่อผู้ติดต่อ
1 กรุงเทพฯ สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต  คุณณรงค์ ยี่หว่า
2 กำแพงเพชร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เลขที่ 251 ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง คุณพิศมัย กลางนภา
3 จันทบุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด เลขที่ 52 หมู่ 9 ต.พลับพลา อ.เมือง คุณขจร วรวาท 
4 ชัยภูมิ สหกรณ์การเกษรเมืองชัยภูมิ จำกัด เลขที่ 275 ม.6 ถนนชัยภูมิ-สี่คิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง  คุณสุรชัย บำรุงราษฎร์ 
5 ชุมพร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เลขที่ 19/3 หมู่ 4 ต.วังไผ่ อ.เมือง คุณสุมาลี ธรรมวุฒิ
6 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด เลขที่ 206/1 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง คุณศิริพงษ์ มีประเสริฐ 
7 นครศรีธรรมราช สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จำกัด เลขที่ 143/1 หมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง คุณนุยทธ์ อาคัมมา
8 พระนครศรีอยุธยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เลขที่ 102 ม.6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา คุณพิชัย ก้อนนาค  
9 พะเยา สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด เลขที่ 1/5 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง  คุณปรีชา ยะตา
10 พังงา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เลขที่ 73 ม.3 ถ.เทศบาลบำรุง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง คุณยินดี ชาญณรงค์
11 พิษณุโลก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เลขที่ 137 หมู่ 8 ต.หัวรอ อ.เมือง  คุณสมภพ นาคสีดี
12 แพร่ สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด เลขที่ 416/3 หมู่ 7 ต.บ้านหนุน อ.สอง คุณเครือวัลย์ ทุ่งพรวญ
13 ภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เลขที่ 6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง คุณสมพงษ์ สิทธิไชย 
14 ระนอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เลขที่ 112/1 ม.3 ถนนเพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง คุณอัญชลี เนื่องเสวก 
15 สระบุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี จำกัด เลขที่ 179 ถนนเทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง คุณสมพิศ แบบแผน

* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ดาวน์โหลดหน้านี้ Sannibat Site.pdf

วิธีการดาวน์โหลด
ตารางข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมเป็นรูปแบบ PDF ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
ในการดูและดาวน์โหลดตารางข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมเหล่านี้ โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

 

การดาวน์โหลดตารางข้อมูลศูนย์ฝึกอบรม


1. คลิกบนลิงค์ตารางข้อมูลศูนย์ฝึกอบรม
2. เมื่อหน้าตารางข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมเปิดขึ้นมา
ให้บันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน

หรือ

1. คลิกขวาบนเมาส์ของท่านที่ลิงค์ที่กำหนด
2. เลือก Save Target As จากรายการดังกล่าว
3. บันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน